Informatie

Informatie

Adverteerders gezocht

 

 • De Delftse Gehandicapten Vereniging staat voor een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor ondersteuning van mensen met een lichamelijke beperking.

 

 • Indien noodzakelijk organiseren wij de communicatie met de overheid voor de aanvraag van hulpmiddelen, zoals voorzieningen in huis.

 

 • Voor een periode van een jaar zoeken wij adverteerders voor op onze facebookpagina en/of vier keer per jaar een advertentie in onze nieuwsbrief en/of op onze website.

 

 • Aanvullende informatie vindt u bij Judi Klok (tel: 06-34543947).

Hoe word u lid van de DGV?

 

 • Om het werk optimaal te kunnen blijven doen, zijn actieve leden noodzakelijk. 

 

 • Iedereen die de doelstellingen van de DGV onderschrijft en zich daarmee verbonden voelt, kan lid worden. 

 

 • U kunt, door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier, te vinden op onze website, lid worden. 

 

 • De vereniging is vanuit de gemeente verplicht om, per persoon, contributie te heffen van €16.00 per jaar. 

 

 • Opzeggen van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 31 oktober van het lopend jaar, u wordt dan per 1 januari van het aankomend jaar uitgeschreven. 

 

 • U kunt de DGV ook financieel steunen door donateur te worden en uw gift te storten op onze bankrekening nr. NL73INGB0006874454

 

Wist u:

 

 • Dat de DGV medewerkers net mensen zijn en dat u overal antwoord op krijgt, als het zaken betreft die van belang zijn voor u en/of de gehandicapten? 

 

 • Dat leden altijd voorrang hebben en regelmatig via de website worden geïnformeerd? 

 

 • Dat als u belt en u krijgt de voice-mail, u dan uw naam adres en telefoonnummer inspreekt, wij bellen dan u terug als dit binnen onze mogelijkheden ligt.

 

 • Dat als u vragen heeft die u persoonlijk wenst te stellen, u langs kunt komen bij de DGV? Wij stellen u niet teleur. 

 

 • Dat wij niet aan op anonieme vragen reageren, wij bijten niet en anonimiteit is nergens voor nodig. 

 

 • Dat als u oud-lid bent en er is nog een dossier van u dat u dat kunt terugkrijgen als u dat prettiger vind!

 

 • Dat wij geen informatie aan derden verstrekken welke als vertrouwelijk kan worden bestempeld!

 

 • Dat iedere medewerker en bestuurslid een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend?

 

 • Dat wij medewerkers zoeken om onze club te versterken!!

 

Hulp

 

 • Omdat het aantal regelingen, waar mensen met een functiebeperking mee te maken hebben, erg groot is en de meeste mensen zich er niet in willen / kunnen verdiepen, helpt de DGV hen daarbij. 

 

 • De DGV geeft 4x per jaar een informatiebulletin uit met diverse nieuwtjes.

 

 • De DGV krijgt regelmatig vragen over allerlei onderwerpen die o.a. te maken hebben met handicap of ziekte en de toegankelijkheid van winkels en gebouwen. 

 

 • Met de kennis die de medewerkers van de DGV hebben, is de DGV redelijk in staat op de meeste vragen een antwoord te vinden, en kan u eventueel doorverwijzen naar andere handicapgerelateerde organisaties.

Copyright © All Rights Reserved Design by DGV Delft 2015 - 2018