Meer nieuws (2015)

meer nieuws (2015)

28 en 30 december 2015

 

 

Kantoor gesloten, vanaf maandag 4 januari 2016 heten we u weer van harte welkom.

 

Het bestuur van de DGV wenst u allen een mooie kerst en

een goed 2016

 

19 november 2015

 

De DGV organiseert op de Wereld Gehandicaptendag wederom een creamiddag. Op donderdag 3 december 2015 van 13.00 tot 16.00uur in "Wijkcentrum de Hofstee", Sandinoweg 149, 2622 DW Delft.

Het knutsel thema is "KERST". Kaarten maken, iets voor in de boom? Uiteraard zijn ideeën altijd welkom.

Koffie en thee staan klaar. Kom gezellig langs! Bij voorkeur aanmelden via ons e-mailadres: dgv.delft@outlook.com

Wijziging bankrekeningnummer en e-mailadres

 

  • Onze statuten zijn per 7 juli 2015 aangepast. Onze naam DGV (Delftse Gehandicapten Vereniging) staat nu officieel geregistreerd.

 

  • Ons e-mailadres is veranderd. Dit is nu dgv.delft@outlook.com

 

  • Tevens zijn wij per 28 juli 2015 overgestapt naar de ING bank. Ons nieuwe rekeningnummer is NL73INGB0006874454.

 

  • Gelieve één en ander aan te passen in uw administratie.

 

  • Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dit graag van u.

Naam DGV nu officieel

 

Op 7 juli 2015 zijn Judi, Coby en Brie naar de notaris geweest om de naam DGV officieel te laten maken.

 

Om 09.30 uur waren we gedrieën aanwezig op het kantoor van Notaris M. Zuijdgeest en onder het genot van een kopje koffie werden de nieuwe statuten door notaris M. Zuijdgeest voorgelezen.

 

Na het voorlezen werden de statuten door als eerste ondertekend en Mr. M. Zuijdgeest deed dit als laatste.

 

Vanaf nu is de naam DGV formeel vastgelegd in de statuten. DGV is de afkorting van Delftse Gehandicapten Vereniging.

 

Na het officiële gedeelte hebben we nog even nog gezellig nagepraat over diverse zaken.

 

Onze dank gaat uit naar Notaris M. Zuijdgeest en haar medewerkers voor de goede afhandeling van de statuten. De notaris heeft tevens aangegeven dat, indien nodig, wij gebruik kunnen maken van haar expertise.

 

Thea heeft aangegeven zich vanwege gezondheidsredenen terug te moeten trekken uit het bestuur. Zij komt ook niet meer werken op kantoor.

Wij zijn haar dankbaar voor al het werk wat zij meer dan 20 jaar heeft gedaan.

Uitreiking van ons boekje

 

De titel van het boekje is "35 Tinten Zorg". Waarom deze titel. In totaal hebben er 35 interviews plaatsgevonden met zorgbehoevenden, mantelzorgers en medewerkers in de zorg. Ieder heeft haar/zijn verhaal verteld. Op 4 juni jl. is dit boekje overhandigd aan wethouder Raimond de Prez.

 

De Delftse Gehandicapten Vereniging heeft ook een aantal interviews gedaan en op 10 juni 2015 hebben we in ons kantoor aan de Buitenwatersloot 312, oude Combiwerkgebouw, aan de geïnterviewden een boekje overhandigd. Wat was het een bijzondere bijeenkomst, iedereen deelde met iedereen haar/zijn eigen verhaal.

 

Het kantoor van de DGV is gevestigd in het oude Combiwerkgebouw. Elke maandag en woensdag zijn wij van 09.00 tot 13.00 uur op kantoor aanwezig. Het gebouw is goed toegankelijk voor onze leden, die gebruik maken van een scootmobiel of een rolstoel. Als u iets wilt weten over onze vereniging, stuur dan een mailtje naar de Delftse Gehandicapten Vereniging.

e-mail: dgv.delft@outlook.com of kom even binnenlopen. Wij kunnen u dan vertellen wat wij allemaal voor u kunnen betekenen.

Even voorstellen

 

Wij hebben sinds enige tijd een nieuwe medewerker. Zijn naam is John Dijkxhoorn en een echte Delvenaar.

 

Hij is onze Handy-man en hij gaat ons bij staan met diverse werkzaamheden.

Het is een gezellige kletser die houd van een geintje en geen linker handen heeft.

 

Dus van harte welkom John.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Het kabinet wil de langdurige zorg hervormen. Er komt er een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wmo 2015.

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En andere mensen kunnen blijven ontmoeten.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel dat de veranderingen in de Wmo regelt. De wet is in het Staatsblad geplaatst en treedt per 1 januari 2015 in werking.

 

Maatschappelijke ondersteuning in de Wmo 2015

Gemeenten kunnen met de Wmo 2015 nieuwe vormen van ondersteuning thuis aanbieden en ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontzien. En een plaats in een beschermde woonomgeving bieden voor mensen met een psychische stoornis.

 

Gemeente bekijkt welke ondersteuning iemand nodig heeft

De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen. Ook kijkt de gemeente naar de zorg en ondersteuning die iemand al krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Jeugdwet.

Uit het onderzoekt blijkt of de cliënt ondersteuning nodig heeft. Iedere gemeente organiseert dat onderzoek op een eigen manier.

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Deze voorwaarden zijn aangepast. Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen die u nodig heeft, op de tijd en plaats die u het beste uitkomt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

 

Eigen bijdrage

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner. Het CAK int de eigen bijdrage.

 

Sociale wijkteams

Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. In veel gemeenten komen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

 

Overgangsrecht in Wmo 2015

Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2015 is een overgangsregeling gemaakt.

Copyright © All Rights Reserved Design by DGV Delft 2015 - 2018